Magnus Billström

Magnus Billström

Finans – Finans

Berätta om ditt jobb?

Jag arbetar inom den koncerngemensamma finansfunktionen där vi bland annat ansvarar för all upplåning och ränteriskhantering. Min roll består främst i att hantera säkerställd upplåning via banker och att tillgodose dotterbolagens lånebehov. I det ligger allt från att identifiera kommande lånebehov och att om-/nyförhandla kreditavtal till att praktiskt hantera säkerhetsadministration med pantbrev och utlåning till dotterbolag inom koncernen. Jag analyserar löpande våra finansiella positioner och övervakar att vi följer våra från styrelsen givna mandat och rapporterar detta både internt och externt.


Hur har din väg inom Castellum sett ut?

Jag började på Castellum redan 2002 och kom då direkt från Handelshögskolan i Göteborg. Jag började som ekonomiassistent och arbetade då mycket med analys av fastigheterna men även som stöd åt informationsavdelningen med delårsrapporter och web. Under en period ansvarade jag även för moderbolagets redovisning, som då inte bestod av så många personer så man fick hjälpa till brett med det mesta. Med tiden flyttade jag successivt över mer och mer mot finanssidan och har de senaste åren arbetat enbart med detta.


Vad är det bästa med ditt arbete?

Det bästa med mitt arbete får jag säga är variationen i såväl uppgifter som komplexitet. Det är också en självständig roll som ger stora möjligheter att själv påverka sitt arbete. Även om uppgifterna är självständiga så är det trevligt att det ändå innebär en del externa kontakter och att man därmed får flera olika källor till input.


Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

Bland utmaningarna i jobbet är att det tidvis kan vara väldigt intensivt och då gäller det att kunna prioritera rätt och hantera många processer samtidigt. En rolig utmaning kan vara att hitta kreativa vägar fram i avtalsförhandlingar som stundtals kan kännas lite svåra. Det faktum att vi regelbundet hanterar stora belopp kräver att man hela tiden är noggrann med detaljerna och har förmågan att hantera detta.


Hur är Castellum som arbetsgivare?

Inom moderbolaget arbetar vi som sagt mycket med självständiga uppgifter vilket innebär ett stort inslag av eget ansvarstagande. Gillar man att ta eget ansvar ger Castellum dig stora möjligheter att själv påverka din arbetssituation och utveckling. Inom Castellum värdesätter vi också att man ska ha roligt på jobbet.


Vilket är ditt bästa råd till studenter och nyutexaminerade som gärna vill jobba hos Castellum?

Oj, hmm. Det är viktigt att man känner sig beredd på att kunna jobba självständigt under eget ansvar men samtidigt vara prestigelös och beredd att hjälpa kollegor i stort och smått. Det är många inom Castellum som har jobbat länge och det finns mycket kunskap inom många skilda områden så jag skulle passa på att vara nyfiken och försöka få inblick i fler områden och inte bara mitt eget.

magnus.billstrom@castellum.se

Jobbar du redan på Castellum?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@castellum.se
  • Anna Björklund
  • Camilla Karlsson
  • Camilla Westergren
  • Elin Moström
  • Emilia Hasselgren
  • Filip Elland
  • Gustaf Graflund
  • Jim Henell
  • Joel Calryd
  • Leonardt Forsberg
Teamtailor

Employer branding från Teamtailor