Castellum logotype

Anna Björklund

Projektutvecklingschef – Projektutveckling

Berätta om ditt jobb?

– Jag ansvarar för alla våra projekt inom Castellum Öresund förutom dem i Danmark. Det innebär att jag är med i ett tidigt skede i utformningen av våra ny- och ombyggnadsprojekt när det gäller detaljplaner och möten med arkitekter. Sedan följer jag projekten hela vägen fram till slutbesiktning. Vi jobbar i ett team med olika personer beroende på i vilket skede vi är i byggprocessen.

 

Hur har din väg till Castellum sett ut?

– Jag har en civilingenjörsutbildning inom lantmäteri i botten och har jobbat som byggherre i kommersiella nybyggnadsprojekt för Skanska Kommersiell Utveckling Norden under många år. Jag har jobbat på Castellum sedan september 2018 och är bland annat med och utvecklar EON:s nya Nordiska huvudkontor i Malmö vilket är ett väldigt spännande uppdrag.

 

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag har jobbat på Castellum ganska kort tid men tycker att mitt arbete här är jätteroligt och intressant. Jag har fantastiska kollegor och trivs väldigt bra. Det bästa är att få vara med och skapa den framtida staden tillsammans med kunder, kommun och andra intressenter. Att Castellum har ett förvaltningskunnande och att vi bygger för att äga våra projekt under lång tid ger en extra dimension när man arbetar med hållbarhet och framtidsfrågor.

 

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

– Eftersom varje projekt är unikt så varierar också utmaningarna från projekt till projekt. Vi jobbar tillsammans i team och det gäller att samarbeta och ta hand om varje problem som dyker upp på bästa sätt.

 

Hur är Castellum som arbetsgivare?

– Castellum värdestyrt och riktigt duktiga på att ligga i framkant när det gäller till exempel hållbarhet och den digitala utvecklingen vilket jag uppskattar. De är också väldigt måna om sina medarbetare och att alla ska trivas.

 

Vilket är ditt bästa råd till studenter och nyutexaminerade?

– Ta kontakt och skicka in ditt CV spontant, det sker inte så ofta som man kanske tror. Det är alltid smickrande för ett företag när studenter visar intresse och berättar att de vill arbeta på just Castellum av en särskild anledning. Börja med att söka till exempel sommarjobb eller ett vikariat där du kan visa vad du går för.

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Castellum?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@castellum.se