Castellum logotype

Marie Frid

Projektledare – Projektutveckling

Berätta om ditt jobb?

– Jag är projektledare för nyproduktionsprojekt när det gäller byggnationer av lokaler för bland annat lager och logistik. Jag ansvarar för genomförandet av projekten men är även med i ett tidigt skede när det gäller planering och utformning.

 

Hur har din väg till Castellum sett ut?

– Jag har en examen från KTH med inriktning väg och vatten. Därefter har jag arbetat både som entreprenör och konsult i byggbranschen innan jag började på Castellum 2017.

 

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Det bästa är att få vara med från början och få möjlighet att påverka byggnaden i ett tidigt skede för att skapa moderna och flexibla lokaler som passar många olika hyresgäster och att kunna utnyttja de kunskaper och erfarenheter jag har sedan tidigare.

 

Vilka är utmaningarna i ditt arbete?

– Det är ett stort ansvar och en utmaning att skapa långsiktiga lösningar och byggnader som är miljömässigt hållbara och flexibla samt passar många olika typer av hyresgäster.

 

Hur är Castellum som arbetsgivare?

– Castellum är en mycket bra arbetsgivare. Jag trivs och känner att jag får möjlighet att utvecklas i min yrkesroll. Det är en trevlig stämning och väldigt prestigelöst där vi bollar idéer och hjälper varandra.

 

Vilket är ditt bästa råd till studenter och nyutexaminerade?

– Var öppen och nyfiken. Ta kontakt och visa upp dig. Var initiativrik och visa att du har ett eget driv.

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Castellum?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@castellum.se